Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

lonesome
09:36
2698 9e97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lonesome
09:34
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaOhyeah Ohyeah
lonesome
09:34
4350 7b99
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatrue-love true-love

July 02 2015

lonesome
22:54
5214 ec7c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viapanimruk panimruk
lonesome
22:53
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialeweloff leweloff
lonesome
22:53
6035 b352
lonesome
22:53
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol vialeweloff leweloff
lonesome
22:49
6148 68c4 500
Reposted fromtake-care take-care viatwarze twarze
lonesome
22:49
9072 5d61
Reposted fromcasanovared casanovared viapomruki pomruki
lonesome
22:49
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
lonesome
22:48
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun

July 01 2015

lonesome
17:27

June 30 2015

lonesome
13:36
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski
13:34
lonesome
13:32
4988 721b 500
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaprzeblyski przeblyski
13:30
4728 3eed 500
Reposted fromtwice twice viaprzeblyski przeblyski
lonesome
13:29
Ludzie zawsze odchodzą, pamiętaj. Nawet nie myśl, że wrócą. Nigdy nie wrócą. Oni tylko mówią "Niedługo będę", ale to kłamstwo. Stajesz się samotny a oni zapominają Cię. Oni zawsze odchodzą. Ludzie zawsze odchodzą.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaprzeblyski przeblyski
lonesome
13:28
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
lonesome
13:28
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
lonesome
13:27
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl