Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

lonesome
22:35
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viapanimruk panimruk

July 09 2015

lonesome
21:18
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabomdia bomdia
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
lonesome
21:17
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
lonesome
21:11
3616 4df8
Reposted fromlittlefool littlefool viazapominanie zapominanie
lonesome
09:31
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasteffs steffs
lonesome
09:30
3548 3a8c
Reposted fromlittlefool littlefool viawerkacholerka werkacholerka
lonesome
09:28
5718 7ef5 500
Reposted fromspita spita viakonwalia konwalia
lonesome
09:27
9890 1bb3 500
Reposted frommoai moai viaciasteczkowa ciasteczkowa
lonesome
09:27
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamaua maua
lonesome
09:26
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

July 05 2015

lonesome
18:06
4884 7420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lonesome
18:04
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss
lonesome
18:04
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaIriss Iriss
lonesome
09:45
Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec.
— I. Sowa: "Herbatniki z jagodami"
Reposted frompensieve pensieve viashibouk shibouk
lonesome
09:44
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viafoodforsoul foodforsoul
lonesome
09:44
lonesome
09:44
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamvlwi mvlwi
lonesome
09:43
2174 9f21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaverybigsad verybigsad
lonesome
09:43
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaverybigsad verybigsad
lonesome
09:39
9471 c46d
Reposted fromvintage-style vintage-style viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...